Ruimte maken voor de witte rook

Terwijl ik het duin op loop, zie ik aan mijn linkerkant de bedrijvigheid van het industrieterrein en haar rookpluimen. Een beter symbool kan er op dit moment niet zijn. Gretig maar ik er een foto van. Witte rook ten teken dat er een belangrijke beslissing is genomen in een proces of een op stapel staand plan. En dat geldt ook voor mij.

Ken je die uitdrukking ‘witte rook zien’? Hij komt eigenlijk voort uit het katholieke geloof. Witte rook zien ten teken dat er een nieuwe paus is gekozen. Maar zoals ik hem bedoel, is het een uitdrukking die bekend is bij carnaval: er is een nieuwe prins gevonden en hij heeft ja gezegd.

Verlangen van neerzetten
Al maanden lang is er een verlangen om iets neer te zetten. In het proces van 2021 had het eerst nog zijn weg te vinden alvorens ik er handen en voeten aan kon geven. En nu, nu alle elementen van het jaar samenkomen en zich verbinden in het schrijfweekend, klopt het plaatje terwijl ik hier over het duin loop. De witte rook die symbool staat voor de beslissing die ik heb genomen om mijn plan handen en voeten te geven waardoor ik in 2022 met mijn bedrijf steviger aan de grond sta. Ik nog meer kan uitdragen wat ik te bieden heb, waarvoor mensen bij mij aan tafel willen zitten. Het voelt zo waardevol dat ik er een plaatje aan kan koppelen dat weergeeft waar ik sta.

Bezinnen alvorens te beginnen
Witte rook zien is een proces; dat is er niet in één keer. Daarin heb je weloverwogen stappen te zetten, te filteren, uit te dokteren, te bezinnen alvorens je kunt beginnen. Zo ook mijn proces waarin ik de modder van mijn schoenen heb gelopen in de tijd dat ik onderweg was. Om ruimte te maken voor het wit. Het blanco veld met al haar mogelijkheden om gevuld te worden met plannen die ik maak en uitdraag. Wit, de kleur van nieuwe wegen, oplossingen, kansen en idealen zien.

Nog even geduld
Ik snap dat je nieuwsgierig bent, maar in het proces van witte rook heb je ook geduldig te zijn. Net als bij carnaval. Op het moment dat zich witte rook aandient, is voor een select gezelschap duidelijk wie de nieuwe prins of prinses zal zijn. Vervolgens duurt het nog enige tijd voordat het aan het grotere publiek bekend wordt gemaakt.
Schuilt in jou een echte carnavalist, dan zal je dit zeker herkennen.

Colourdate
Benieuwd? Heb dan nog even geduld over de uitkomst van de witte rook. Maar heb je nu al behoefte aan wat meer kleur in je leven? Of wil je ontdekken hoe jij ruimte kunt maken om het wit in jou te ontmoeten, waardoor jij van binnenuit in beweging komt? Laten we dan op colourdate gaan: info@merkbaar-werkt.nl.